Husets Teater har tilknyttet nogle huskunstnere, som vi arbejder med over længere tid. Det er scenekunstnere og kompagnier, som har en undersøgende og stærk personlig tilgang til, hvad teatret kan som kunstform. Det er kunstnere, som er i gang med at udvikle deres egne metoder, og som med deres arbejde viser nye veje for scenekunsten.

På Husets Teater tror vi på, at scenekunsten udvikler sig gennem dem, der arbejder med den. Derfor har vi en tæt dialog med vores huskunstnere og tilbyder dem et tilhørssted på teatret, hvor vi er med til at udvikle deres kunstnerskab.

Her kan du lære huskunstnerne bedre at kende og se, hvilke forestillinger de har lavet på teatret og hvad de er aktuelle med.

LIV HELM

Liv Helm er instruktør og tiltrådte som teaterchef på Husets Teater i 2021. Hun har med iscenesættelser som Brøgger, Lille Eyolf, Mit Arbejde og Gertrud svarer igen taget et personligt greb om fortællinger fra kvindelivet. Her er ingen kraftige paroler men en dyb indsigt og en nuanceret portrættering af livsovergange og kriser forbundet med død, tab, overgreb og skabelsen af nyt liv.

Liv Helm har gennem længere tid arbejdet med ‘genfortællingen’ som arbejdsmetode, hvor skuespillerne får til opgave at berette et handlingsforløb fra en bestemt synsvinkel. Metoden bruges for at opdage og fremkalde skjulte motiver i fortællingen. I arbejdet med Henrik Ibsens Lille Eyolf (Husets Teater 2020) gik hun efter at fremkalde stykkets to kvinderoller, Rita og Asta, hvilket lykkedes og indbragte både forestillingen og skuespillerinderne Signe Egholm Olsen og Asta August en Reumert nominering. Med forestillingen Gertrud svarer igen (Husets Teater 2022) blotlagde Liv Helm birollen Gertruds stemme i Shakespeares klassiker Hamlet. Nu er hun i gang med at fordybe sin kunstneriske metode i arbejdet med en række værker inden for litteraturen.

Liv Helm er blevet kaldt en af sin generations vigtigste instruktører. Hun er modtager af instruktørprisen Teaterkatten og Reumert Talentprisen. Hun har modtaget Statens Kunstfonds årlige præmiering to gange, og har vundet en Reumert for Årets musikforestilling for Brøgger.

Foto: Petra Kleis

9.09 — 10.10.2023

Daddy issues

Kong Lear

10.09 — 15.10.2022

Hamlet i et nyt perspektiv

Gertrud Svarer Igen

18.09 — 23.10.2021

Efter succesroman af Olga Ravn

Mit Arbejde

22.01 — 30.01.2022

Repremiere

Messias I Nat

19.09 — 24.10.2020

Efter Henrik Ibsen.

Lille Eyolf

16.11 — 11.12.2019

Danmarkspremieren på Elfriede Jelineks 'Am Königsweg'

Folkekongen

20.02 — 19.03.2016

Det såkaldte udenfor, siger mig ikke en skid.

Og nu: Verden!

Anja Behrens & Christian Albrechtsen

Anja Behrens og Christian Albrechtsen mødte hinanden på Den Danske Scenekunstskole. Her skabte de sammen forestillingen Orestien, som satte aftryk i en fælles fascination i søgen efter det mytiske scenesprog. Forestillingen blev udtaget til Teater festivalen Fast Forward i Braunschweig. Siden har de to samarbejdet på forskellige forestillinger bl.a. Sort Vand på Edison og den nyskrevne opera Nordkraft.

I 2021-2024 skaber Anja Behrens og Christian Albrechtsen trilogien FURIER. Her fortolker de tre mytiske figurer fra de antikke dramaer: Fædra, Elektra og Kassandra. I den græske mytologi henviser furierne (eller erinyerne, som de blev kaldt på græsk) til gudinderne for hævn og straf. Trilogien undersøger disse ur-begreber i tre moderne opsætninger af myterne.

Med Furie-triologien får de for alvor mulighed for at undersøge deres fælles fascination af arketyperne, som de eksisterer i de græske tragedier og skærpe et fælles udtryk, hvor krop, rum og tekst integreres i et visuelt, emotionelt værk. Her kan de tillade sig ikke at være bange for, men netop dyrke, de store følelser og en vis patos. I en post-moderne, dekonstrueret verden ligger der en trøst i at give plads til de tidløse, sublime urkrafter, som på en måde forankrer os i fortiden.

Foto: Emilia Therese

13.01 — 10.02.2024

Tredje del af den mytologiske teatertrilogi FURIER

Kassandra

28.01 — 4.03.2023

Anden del af den mytologiske teatertrilogi FURIER

Elektra

10.02 — 12.03.2022

Første del af den mytologiske teatertrilogi FURIER

FÆDRA

LOGEN

Det tværkunstneriske kollektiv LOGEN startede i 2014 og består af scenograf Nathalie Mellbye (NO), danser/koreograf Sofia Karlsson (SE), skuespiller Patrick Baurichter (DK/DE) og instruktør Anja Behrens (DE). Med de to eksperimenterende værker HISTORIEN OM ØJET og DEATH TO TRUTH OF BEAUTY har de etableret sig i scenekunstmiljøet i Danmark med en vilje til at udfordre den kollektive proces, det klassiske produktionsforløb og det intime rituelle møde med publikum.

LOGEN vil trænge igennem kødet og lave vrang-spejle for deres publikum i grænselandet mellem transcendenserende øjeblikke og refleksiv samtidskritik i et sanseligt, ekspressivt og surrealistisk univers. LOGEN fokuserer på vigtigheden af det hellige, det uperfekte, det kollektive, hengivelsen og generøsiteten som grundlæggende værdier, de ønsker at fremme i vor samtid. Disse aspekter manifesterer sig i kollektivets passion for at arbejde i grænselandet af egen formåen; fysisk, personligt og kunstnerisk.

Der findes en evig søgen i LOGENs arbejde efter yderpunkter i den menneskelige bevidsthed og underbevidsthed. For at kunne skabe et frirum for publikum, hvor mennesket kan få lov at opleve at blive set og hørt uanset skyggesider. LOGEN bygger sjældent glansbilleder op, men går i kødet på mennesket og livet, og alle dets facetter uden forbehold eller fordømmelse.

FØLG LOGEN PÅ FACEBOOK

17.11 — 19.11.2022

Af LOGEN

Monsterbal

10.05 — 14.05.2016

Duften af sved, urin, blod, sex og savl.

Historien om øjet

The Other Eye of The Tiger (TOETT)

The Other Eye of The Tiger (TOETT) er et kunstnerkollektiv, hvis seks medlemmer samarbejder om koncept, instruktion og opførelse. Kollektivet konceptualiserer i fællesskab, men kommer alle sammen fra forskellige grene af scenekunsten. TOETTs arbejde tager udgangspunkt i forskellige parametre, som de stræber efter at udnytte maksimalt i alle aspekter af produktionerne. Andre kunstnere, optrædende og teknikere inviteres jævnligt til at samarbejde med TOETT om produktionerne. Ved at afsøge og bøje scenekunstens grænser, håber TOETT at skabe nye muligheder og genopfinde teatret som kunstform.

De seks medlemmer i kollektivet – fordelt på tre nationaliteter – dimitterede alle fra Den Danske Scenekunstskole i 2016, og består af instruktør Henrik Grimbäck (SE), forestillingsledelse og regissør Mia-Luise Heide (DK), lysdesigner Súni Joensen (FO), skuespiller Morten Hee Andersen (DK), scenograf Ida Grarup Nielsen (DK) og lyddesigner Asger Kudahl (DK). TOETTs tidligere tæller bl.a. MARTYRMUSEUM (2016) og NUL (2020)

TOETT’S HJEMMESIDE

FØLG TOETT PÅ FACEBOOK

22.04 — 20.05.2023

Af The Other Eye of The Tiger (TOETT)

Peer Gynt?

Hestnes / Popović

Hestnes / Popović består af scenograf Freya Sif Hestnes (DK) og skuespiller Marina Popović (NO/BA). Kunstnerisk er de optagede af historieskrivning og hvordan man med et kritisk blik kan undersøge det marginale, det oversete, arkiverede og det glemte.

Gennem dokumentarisk materiale og sanselig komposition, ser Hestnes / Popović nærmere på vores erindringer – både de personlige og de kollektive. Minder, mundtlig overlevering og sansernes evne til at forstå individets plads i historiske strømninger udforskes gennem rumlige koncepter og nyskreven dramatisk tekst. Hestnes / Popović tværfaglige arbejde er inspireret af både teater, performancekunst, koreografi, billedkunst og akademia.

Marina Popović og Freya Sif Hestnes er begge uddannede fra Akademi for Scenekunst i Norge i 2016. Hestnes har i tillæg en baggrund som fotografisk billedkunstner fra Akademin Valand i Göteborg, mens Popović har en MA i Europastudier/Cultural Memory Studies fra NTNU i Trondheim. Duoen, som har base i København og Oslo, har produceret to helaftensforestillinger i Norge og har turneret internationalt i stort omfang siden 2016.

HESTNES / POPOVIC’S HJEMMESIDE

FØLG HESTNES / POPOVIC PÅ FACEBOOK

7.06 — 10.06.2023

Af Hestnes / Popović

So Far So Good

Institute of Interconnected Realities

Institute of Interconnected Realities (I-IR) er et kunstnerisk projekt, der beskæftiger sig med konceptet decentraliseret koreografi. Instituttet blev etableret i 2019 og er under daglig kunstnerisk ledelse af koreograf Marie-Louise Stentebjerg og dramaturg Ida-Elisabeth Larsen (tidligere two-women-machine-show). Siden projektets start har I-IR været optaget af kollektive arbejdsprocesser og det flerstemmige udtryk – både på organisationsniveau og kunstnerisk. Dette betyder også, at I-IRs udvikling har været kraftigt præget af en række associerede kunstnere, som i forskellige faser og perioder har inspireret til at eksperimentere og tænke anderledes, heraf bl.a. Jonathan Bonnici (skuespiller, tekstforfatter og medstifter af I-IR) og Santi Rieser (lydkunstner og musikproducer).

Foto: Jeffrey Scott Stratton

INSTITUTE OF INTERCONNECTED REALITIES HJEMMESIDE

FØLG INSTITUTE OF INTERCONNECTED REALITIES PÅ FACEBOOK

21.11 — 26.11.2022

Af Institute of Interconnected Realities

A Play

7.06 — 9.06.2022

Af Institute of Interconnected Realities

Song of 8 // CPH STAGE

MEGA RICH COMPANY

“WE MAKE MONEY NOT ART”

Est. 2022 ® Sigrid Johannesen & Ida Grarup

Foto: Luna Stage