En eksperimenterende platform for krydsfeltet mellem teater, performance og billedkunst

TOASTER er en platform for krydsfeltet mellem teater, performance og billedkunst, som arbejder for at skubbe til genreforståelser, skabe nye performanceformater og anderledes publikumsoplevelser. TOASTER er et unikt tværæstetisk eksperiment og samarbejde mellem et teater og et udstillingssted, Husets Teater og Den Frie Udstillingsbygning i København, og hvert år kurateres et program med kompagnier, scene- og billedkunstnere fra ind- og udland, der eksperimenterer med formater og bidrager til en innovativ og tværfaglig udvikling af scenekunsten.

SCENEKUNST TIL EN NÆR FREMTID

Vi lever i en kompleks tid, hvor traditioner og adfærd er i opbrud. Generelt sættes der spørgsmålstegn ved kulturvaner, og publikum søger nye måder at møde kunsten på. Kunstnere i det frie felt har længe arbejdet med nye formater, rum og spillesteder og skabt eksperimenter, der rækker udover institutionens rammer og strukturer. TOASTER vil skabe en platform for disse tværfaglige eksperimenter, hvor vanetænkning og tradition bliver udfordret til fordel for nye formater og publikumsmøder. TOASTER vil flytte på måden publikum går i teatret og til udstillinger på, ved at gøre publikum nysgerrig på det de ikke umiddelbart genkender, og rykke ved deres forventninger til selve kunstoplevelsen.

ET HJEMSTED FOR KUNSTNERE

TOASTER styrker den levende kunst igennem co-produktioner, hvor kunstnerne har friheden og roen til at udfordre egen praksis, og mulighed for at træde ind i nye og udvidede arbejdsrum. Dette sker ved at tilbyde visningsrum, faglig sparring, kuratering, formidling og synlighed for de talentfulde aktører.

TOASTER vil revitalisere kunstens rum og muligheder gennem kurateringen af et program, hvor en række teaterforestillinger, performances og udstillinger, talks, workshops og seminarer sætter fokus på tværfaglige eksperimenter og vidensdeling.

INTERNATIONALT ARBEJDE

TOASTER har som formål også at være en international platform og programmet præsenterer både internationale gæstespil og co-produktioner med teatre i Norden. Derudover har alle TOASTERs associerede kunstnere og kompagnier en international profil. Denne kulturelle diversitet er tilsammen med det tværæstetiske arbejde TOASTERs DNA.

TOASTER er støttet af Statens Kunstfond med en fireårig bevilling fra 2021-2025.

TOASTERS FULDE PROGRAM

Toasters kommende forestillinger på Husets Teater

17.11 — 19.11.2022

Af LOGEN

Monsterbal

21.11 — 26.11.2022

Af Institute of Interconnected Realities

A Play

22.04 — 20.05.2023

Af The Other Eye of The Tiger (TOETT)

Peer Gynt?

7.06 — 10.06.2023

Af Hestnes / Popović

So Far So Good

Huskompagnier

LOGEN

LOGEN er et tværkunstnerisk kollektiv som startede i 2014 og består af scenograf Nathalie Mellbye (NO), danser/koreograf Sofia Karlsson (SE), skuespiller Patrick Baurichter (DK/DE) og instruktør Anja Behrens (DE). Med de to eksperimenterende værker ‘Historien om Øjet’ og ‘DEATH TO TRUTH OF BEAUTY’ har de etableret sig i scenekunstmiljøet i Danmark med en vilje til at udfordre den kollektive proces, det klassiske produktionsforløb og det intime rituelle møde med publikum.

LOGEN vil trænge igennem kødet og lave vrang-spejle for deres publikum i grænselandet mellem transcendenserende øjeblikke og refleksiv samtidskritik i et sanseligt, ekspressivt og surrealistisk univers. LOGEN fokuserer på at ophøje det hellige, det uperfekte, det kollektive, hengivelsen og generøsiteten – alt sammen noget de ønsker at fremme som grundlæggende værdier i vores samtid.

Der findes en evig søgen i LOGENs arbejde efter yderpunkter i den menneskelige bevidsthed og underbevidsthed. For at kunne skabe et frirum for publikum, hvor mennesket kan få lov at blive set og hørt uanset skyggesider. LOGEN bygger sjældent glansbilleder op, men går i kødet på mennesket, livet og alle dets facetter uden forbehold eller fordømmelse.

17.11 — 19.11.2022

Af LOGEN

Monsterbal

The Other Eye of The Tiger (TOETT)

The Other Eye of The Tiger (TOETT) er et kunstnerkollektiv, hvis seks medlemmer samarbejder om koncept, instruktion og opførelse. Kollektivet konceptualiserer i fællesskab, men kommer alle sammen fra forskellige grene af scenekunsten. TOETTs arbejde tager udgangspunkt i forskellige parametre, som de stræber efter at udnytte maksimalt i alle aspekter af produktionerne. Ofte inviteres andre kunstnere, optrædende og teknikere til at samarbejde. Ved at afsøge og bøje scenekunstens grænser håber TOETT at kunne skabe nye muligheder og genopfinde teatret som kunstform. De seks medlemmer i kollektivet – fordelt på tre nationaliteter – dimitterede alle fra Den Danske Scenekunstskole i 2016.

22.04 — 20.05.2023

Af The Other Eye of The Tiger (TOETT)

Peer Gynt?

4.11 — 4.11.2021

En del af Toasters Husspektakel

Salon #2 af TOETT

Institute of Interconnected Realities

Institute of Interconnected Realities (I-IR) er et kunstnerisk projekt, der beskæftiger sig med konceptet decentraliseret koreografi. Instituttet blev etableret i 2019 og er under daglig kunstnerisk ledelse af koreograf Marie-Louise Stentebjerg og dramaturg Ida-Elisabeth Larsen (tidligere two-women-machine-show). Siden projektets start har I-IR været optaget af kollektive arbejdsprocesser og det flerstemmige udtryk – både på organisationsniveau og kunstnerisk. Dette betyder også, at I-IRs udvikling har været kraftigt præget af en række associerede kunstnere, som i forskellige faser og perioder har inspireret til at eksperimentere og tænke anderledes, heraf bl.a. Jonathan Bonnici (skuespiller, tekstforfatter og medstifter af I-IR) og Santi Rieser (lydkunstner og musikproducer).

21.11 — 26.11.2022

Af Institute of Interconnected Realities

A Play

7.06 — 9.06.2022

Af Institute of Interconnected Realities

Song of 8 // CPH STAGE

Hestnes / Popović

Hestnes / Popović består af den danske scenograf Freya Sif Hestnes, og den norsk-bosniske skuespiller Marina Popović. De er begge uddannede fra Akademi for Scenekunst i Norge i 2016. Hestnes har i tillæg en baggrund som fotografisk billedkunstner fra Akademin Valand i Göteborg, mens Popović har en MA i Europastudier/Cultural Memory Studies fra NTNU i Trondheim.

Kunstnerisk er Hestnes / Popović  optagede af historieskrivning og hvordan man med et kritisk blik, kan undersøge det marginale, det oversete, det arkiverede og det glemte. Gennem dokumentarisk materiale og sanselig komposition, ser de nærmere på erindringer – både de personlige og de kollektive. Minder, mundtlige overleveringer og sansernes evne til at forstå individets plads i historiske strømninger, udforskes gennem rumlige koncepter og nyskrevet dramatisk tekst. Hestnes / Popovićs tværfaglige arbejde er inspireret af både teater, performancekunst, koreografi, billedkunst og akademia.

7.06 — 10.06.2023

Af Hestnes / Popović

So Far So Good

13.11 — 13.11.2021

En del af Toasters Husspektakel

Salon #3 af Hestnes / Popovic

MEGA RICH COMPANY

“WE MAKE MONEY NOT ART”

Est. 2022 ® Sigrid Johannesen & Ida Grarup