PERSONDATAPOLITIK HUSETS TEATER

 • Dataansvarlig
  Husets Teater er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger.
 • Kontakt
  Hvis du har spørgsmål vedrørende behandling af persondata, kan du kontakte os på
  telefon 40 61 27 50 eller mail huset@husetsteater.dk.

Dine rettigheder 

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. Dog har Husets Teater ikke adgang til oplysninger, du har givet til tredjepart (fx Teaterbilletter.dk) og kan derfor ikke slette, redigere eller udlevere denne data.
 • Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Du har ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring fx modtagelse af nyhedsbreve.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • Du kan altid indgive en klage til datatilsynet: www.datatilsynet.dk
 • Behandlinger af oplysninger
  Vi behandler oplysninger om dig når:

4.1) NÅR DU KØBER EN BILLET

Køber du billetter til et af vores arrangementer, behandler vi personoplysninger om dig.

a) Formål 

Det overordnede formål med behandlingen er at kunne indgå aftaler, sælge og levere billetter til dig. Derudover er formålet at kunne efterkomme vores retlige forpligtelser, som følger af bogføringsloven.

Vi bruger desuden de registrerede oplysninger til markedsføring og forretningsudvikling.

b) Retsgrundlag for behandlingen

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at indgå aftale med dig om salg og levering af teaterbilletter.

Efter teaterbilletterne er leveret, opbevarer vi oplysningerne for at kunne forfølge en legitim interesse, herunder at et eventuelt retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Derudover er vi pålagt ved lov at opbevare oplysninger om billetsalget på baggrund af bogføringsloven.

c) Opbevaringslængde

Oplysninger, der er relevante for markedsføring eller forretningsudvikling, anonymiseres eller slettes efter 2 år.

Oplysninger der er relevante for bogføringen slettes efter 5 år fra det år transaktionen vedrører jf. bogføringsloven.

d) Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til vores databehandlere, herunder udbyderen af vores system til online billetsalg.

Dine kontaktoplysninger vil ikke blive overført til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

e) Pligtmæssig information

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at billetsalget kan gennemføres.

4.2) NÅR DU FØLGER OS PÅ SOCIALE MEDIER

Når du følger eller besøger vores sider på sociale medier, behandler vi personoplysninger om dig.

Udbyderne af de sociale medier vil være selvstændigt dataansvarlige for enhver efterfølgende behandling af dine personoplysninger til det pågældende sociale medies egne formål, ligesom vi vil være selvstændigt dataansvarlig for enhver behandling af personoplysninger uden for det sociale medies online platform. Det fælles dataansvar gælder således kun i indsamlingsfasen. Du kan læse mere om det enkelte sociale medies behandling af dine personoplysninger på det sociale medies eget site.

Afvikling af konkurrencer og aktiviteter på sociale medier

Vi anvender de sociale netværk til at markedsføre os, bl.a. ved at afholde konkurrencer eller andre former for aktiviteter, hvor vi via det pågældende sociale medier interagerer med dig. Ingen af de afholdte aktiviteter og konkurrencer er associerede med det pågældende sociale medie.

Når du deltager i en konkurrence eller en anden form for aktivitet på et socialt medie, der administreres af os, anvender vi dine personoplysninger til at kontakte dig i forbindelse med den pågældende aktivitet eller konkurrence.

a) Formål

Formålet er at markedsføre vores virksomhed, produkter, services og vores aktiviteter.

b) Retsgrundlag for behandlingen

Det lovlige grundlag for behandlingen af dine personoplysninger er en interesseafvejning. Vi vurderer, at det er i vores legitime interesse at markedsføre os selv og vores ydelser.

c) Opbevaringslængde

Oplysningerne behandles så længe du følger vores side på det sociale medie eller har foretaget aktiviteter på vores side.

d) Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til de sociale medier samt vores databehandlere, som i praksis håndterer behandlingen af oplysningerne.

e) Pligtmæssig information

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at du kan interagere med os på de sociale medier.

4.3 NÅR DU BESØGER VORES HJEMMESIDE 

Når du benytter vores hjemmeside, opsamles der ved brug af ”cookies” ligeledes personoplysninger om din adfærd på hjemmesiden.

a) Formål

Formålet er at optimere vores hjemmeside og din brugeroplevelse med henblik på, at vi kan forbedre vores markedsføring.

b) Retsgrundlag for behandlingen

Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

c) Opbevaringslængde

Dine personoplysninger behandles i op til to år fra dit sidste besøg.

d) Kategorier af modtagere

Dine oplysninger overføres til vores databehandlere.

Dine personoplysninger kan i visse tilfælde blive overført til andre lande uden for EU/EØS og til lande, der ikke har love, der giver en tilsvarende beskyttelse af personoplysninger. Der vil i så fald være tale om, at personoplysninger overføres til USA. Overførsel til lande uden for EU/EØS sker i langt de fleste tilfælde på grundlag af EU Kommissionens godkendte Standardkontraktbestemmelser (“standard contractual clauses”).

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisation, f.eks. FN, EU eller NATO.

e) Pligtmæssig information

Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysninger.

4.4) NÅR DU MODTAGER VORES NYHEDSBREV

Vi sender nyheder, tilbud og generel information ud i form af nyhedsbreve o.l. og i den forbindelse indsamler vi statistik på, hvem der læser og klikker på det fremsendte.

a) Formål

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at markedsføre vores virksomhed, produkter, services og aktiviteter.

b) Retsgrundlag for behandlingen:

Det lovlige grundlag for behandlingen af personoplysninger er dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Er du kunde er det lovlige grundlag vores legitime interesse i at markedsføre vores egne lignende eller tilsvarende produkter og ydelser. Du kan til enhver tid frabede dig at få nyhedsbreve fra os.

c) Opbevaringslængde

Vi opbevarer oplysninger om, at du har givet samtykke, op til fem år efter, at du har modtaget det seneste nyhedsbrev.

I kundeforhold behandler vi dine oplysninger op til fem år efter, at du har modtaget det seneste nyhedsbrev.

d) Kategorier af modtagere

Vi videregiver dine personoplysninger til vores databehandlere, som håndterer oplysningerne i praksis.

Dine oplysninger overføres til vores databehandlere i tredjelande. Et tredjeland er et land udenfor EU/EØS, f.eks. USA.

Dine personoplysninger kan i visse tilfælde blive overført til andre lande uden for EU/EØS og til lande, der ikke har love, der giver en tilsvarende beskyttelse af personoplysninger. Der vil i så fald være tale om, at personoplysninger overføres til USA.

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisation, f.eks. FN, EU eller NATO.

e) Pligtmæssig information

Behandling af personoplysningerne er en forudsætning for at kunne modtage vores nyhedsbrev.

4.5 NÅR DU ANSØGER

a) Formål

Det overordnede formål med behandlingen af personoplysningerne er at kunne rekruttere og ansætte kvalificeret personale.

b) Retsgrundlag for behandlingen:

Behandlingen af personoplysninger sker i forbindelse med indgåelse af en mulig ansættelse. 

I tilfælde din ansøgning indeholder særlige kategorier af oplysninger, herunder eksempelvis helbredsoplysninger, vil behandlingen være baseret på det forhold, at du selv har offentliggjort dem over for os.

c) Opbevaringslængde

Vi opbevarer dine oplysninger, herunder CV, ansøgning, etc. i op til 1 måned efter, at rekrutteringsforløbet er afsluttet.

Uopfordrede ansøgninger opbevares umiddelbart i op til 12 måneder og slettes automatisk pr. 15. juni hvert år.

d) Kategorier af modtagere

Vi videregiver dine personoplysninger til vores databehandlere, som håndterer oplysningerne i praksis.

Dine personoplysninger kan i visse tilfælde blive overført til samarbejdspartnere i andre lande herunder lande uden for EU/EØS og til lande, der ikke har love, der giver en tilsvarende beskyttelse af personoplysninger.

Oplysningerne overføres heller ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

e) Pligtmæssig information

Afgivelse a personoplysningerne er en forudsætning for, at du kan søge en stilling hos os.

4.6 NÅR DU ER ANSAT

Som ansat behandler vi oplysninger om dig.

a) Formål

Formålet er at kunne forestå den daglige personale- og lønadministration, herunder personalepleje og -udvikling, rekruttering og afvikling af ansættelsesforholdet.

Ud over ovennævnte formål, kan der viderebehandles oplysninger som navn og billede på ansatte for at overholde vores retslige forpligtelse, herunder at formidle professionel scenekunst i Danmark, dokumentation og indsamling af historiske data samt indsamling af data til scenekunststatistikken.

b) Retsgrundlag for behandlingen: 

Behandling af personoplysninger kan have forskellige juridiske grundlag.

Nogle gange er behandlingen nødvendig af hensyn til opfyldelse af ansættelseskontrakten. Eksempelvis i forbindelse med udbetaling af løn.

Andre gange er behandlingen nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse. Det er for eksempel tilfældet ved mødeadministration, håndtering af mødereferater, ledelsesrapportering og i forbindelse med produktion. 

c) Opbevaringslængde

Almindeligvis opbevares oplysningerne i 5 år fra ansættelsesforholdets ophør af hensyn til et eventuelt udestående.

Vi opbevarer personoplysninger i form af fotos og videoer, så længe det stadig er relevant for os i markedsføringsøjemed og så længe hjemmel haves.
Den medvirkende person kan ønske om at få slettet fotos.

Oplysninger, der er relevante af hensyn til bogføringsloven, opbevares også i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, de er knyttet til. Eksempelvis oplysninger om løn, udlæg, befordring o.l.

I tilfælde af arbejdsskadesager opbevares oplysningerne umiddelbart i op til 10 år.

d) Kategorier af modtagere

Der sker i nogle tilfælde videregivelse af personoplysningerne til offentlige myndigheder, eksempelvis i forbindelse med indrapportering til skat og revision.

e) Pligtmæssig information

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for ansættelsen.

4.7 NÅR DU ER MEDLEM AF BESTYRELSEN

Som medlem af bestyrelsen, behandler vi oplysninger om dig.

a) Formål

Formålet er at håndtere pligter i forbindelse med drift af foreningen og at varetage foreningens interesser, herunder at kommunikere med foreningens interessenter.

b) Retsgrundlag for behandlingen: 

Behandling af personoplysninger kan have forskellige juridiske grundlag.

Behandlingen kan være nødvendig af hensyn til opfyldelse af lovkrav stillet til foreninger, f.eks. information om bestyrelsesmedlemmer til fonde, forvaltninger og pengeinstitutter.

Andre gange er behandlingen nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse. Det er for eksempel tilfældet ved mødeadministration, ledelsesrapportering, deltagelse i seminarer og kurser, virksomhedsadministration. 

c) Opbevaringslængde

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter formålet med behandlingen af dine oplysninger.

Oplysninger som vedrører foreningsarbejdet, opbevares i minimum 5 år under hensyntagen til den periode der er gældende i forhold til bestyrelsens ansvar.

d) Kategorier af modtagere

Der sker videregivelse af personoplysningerne til foreningens interessenter, herunder offentlige myndigheder, skat og revision og til bankinstitutter.

e) Pligtmæssig information

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at bestride en bestyrelsespost.