Som et led i samarbejdet TOASTER, er det målet at støtte kompagnier og kunstnere i udviklingen af deres praksis, og at præsentere deres værker for et bredere publikum.

TOASTER tror på, at scenekunsten forandrer sig og udvikler sig gennem dem, der arbejder med den og ambitionen er at skabe et kollegialt tilhørssted for scenekunstnere.

TOASTER vil øge tilstedeværelsen af og løfte niveauet for selvproducerende grupper ved at bistå dem i udvikling og produktion, så vi skaber bedre vilkår og grobund for kompagnier i Danmark. Med denne dedikation bidrager vi produktionsmæssigt og kunstnerisk til en udvikling af hele branchen til glæde for publikum og andre scener.

Publikum bliver inviteret ind i arbejdsrummet i Husets Teaters ‘Saloner’. I den Røde Sal vil der være arbejdsvisninger, eksperimenter og foredrag, som perspektiverer vores forestillinger, kunstneriske arbejdsmetoder og den offentlige samtale.

Følgende huskompagnier er udvalgt og knyttet til Husets Teater over en længere periode:

LOGEN

Det tværkunstneriske kollektiv LOGEN startede i 2014 og består af scenograf Nathalie Mellbye (NO), danser/koreograf Sofia Karlsson (SE), skuespiller Patrick Baurichter (DK/DE) og instruktør Anja Behrens (DE). Med de to eksperimenterende værker HISTORIEN OM ØJET og DEATH TO TRUTH OF BEAUTY har de etableret sig i scenekunstmiljøet i Danmark med en vilje til at udfordre den kollektive proces, det klassiske produktionsforløb og det intime rituelle møde med publikum.

LOGEN vil trænge igennem kødet og lave vrang-spejle for deres publikum i grænselandet mellem transcendenserende øjeblikke og refleksiv samtidskritik i et sanseligt, ekspressivt og surrealistisk univers. LOGEN fokuserer på vigtigheden af det hellige, det uperfekte, det kollektive, hengivelsen og generøsiteten som grundlæggende værdier, de ønsker at fremme i vor samtid. Disse aspekter manifesterer sig i kollektivets passion for at arbejde i grænselandet af egen formåen; fysisk, personligt og kunstnerisk.

Der findes en evig søgen i LOGENs arbejde efter yderpunkter i den menneskelige bevidsthed og underbevidsthed. For at kunne skabe et frirum for publikum, hvor mennesket kan få lov at opleve at blive set og hørt uanset skyggesider. LOGEN bygger sjældent glansbilleder op, men går i kødet på mennesket og livet, og alle dets facetter uden forbehold eller fordømmelse.

FØLG LOGEN PÅ FACEBOOK

TOETT

The Other Eye of The Tiger (TOETT) er et kunstnerkollektiv, hvis seks medlemmer samarbejder om koncept, instruktion og opførelse. Kollektivet konceptualiserer i fællesskab, men kommer alle sammen fra forskellige grene af scenekunsten. TOETTs arbejde tager udgangspunkt i forskellige parametre, som de stræber efter at udnytte maksimalt i alle aspekter af produktionerne. Andre kunstnere, optrædende og teknikere inviteres jævnligt til at samarbejde med TOETT om produktionerne. Ved at afsøge og bøje scenekunstens grænser, håber TOETT at skabe nye muligheder og genopfinde teatret som kunstform.

De seks medlemmer i kollektivet – fordelt på tre nationaliteter – dimitterede alle fra Den Danske Scenekunstskole i 2016, og består af instruktør Henrik Grimbäck (SE), forestillingsledelse og regissør Mia-Luise Heide (DK), lysdesigner Súni Joensen (FO), skuespiller Morten Hee Andersen (DK), scenograf Ida Grarup Nielsen (DK) og lyddesigner Asger Kudahl (DK). TOETTs tidligere tæller bl.a. MARTYRMUSEUM (2016) og NUL (2020)

TOETT’S HJEMMESIDE

FØLG TOETT PÅ FACEBOOK

tors, 4 nov, 20:00

Salon #2 af TOETT

Hestnes / Popović

Hestnes / Popović består af scenograf Freya Sif Hestnes (DK) og skuespiller Marina Popović (NO/BA). Kunstnerisk er de optagede af historieskrivning og hvordan man med et kritisk blik kan undersøge det marginale, det oversete, arkiverede og det glemte.

Gennem dokumentarisk materiale og sanselig komposition, ser Hestnes / Popović nærmere på vores erindringer – både de personlige og de kollektive. Minder, mundtlig overlevering og sansernes evne til at forstå individets plads i historiske strømninger udforskes gennem rumlige koncepter og nyskreven dramatisk tekst. Hestnes / Popović tværfaglige arbejde er inspireret af både teater, performancekunst, koreografi, billedkunst og akademia.

Marina Popović og Freya Sif Hestnes er begge uddannede fra Akademi for Scenekunst i Norge i 2016. Hestnes har i tillæg en baggrund som fotografisk billedkunstner fra Akademin Valand i Göteborg, mens Popović har en MA i Europastudier/Cultural Memory Studies fra NTNU i Trondheim. Duoen, som har base i København og Oslo, har produceret to helaftensforestillinger i Norge og har turneret internationalt i stort omfang siden 2016.

HESTNES / POPOVIC’S HJEMMESIDE

FØLG HESTNES / POPOVIC PÅ FACEBOOK

Institute of Interconnected Realities

Institute of Interconnected Realities (IIR) er en kunstnerisk platform for produktion, forskning og kuratering, som er formet ud fra et koncept om decentraliseret koreografi. Instituttet blev grundlagt i 2020 af koreograferne Ida-Elisabeth Larsen (DK) og Marie-Louise Stentebjerg (DK) og tekstforfatter og skuespiller Jonathan Bonnici (UK). Samlet fungerer de som instituttets kunstneriske ledelse, samtidig med at de hver især påtager sig forskellige mere specialiserede opgaver i instituttets forskellige kunstneriske produktioner.

Kernen i IIR er trioens fælles forskning og de mange forskellige interdisciplinære kunstneriske produktioner, dette udmønter sig i. IIR tilbyder at fungere som et lydhørt organ, der understøtter de mangfoldige kunstneriske udtryk, der dukker op i forsknings- og produktionsprocessen, udtryk, som måske ellers ville være blevet sorteret fra. Ved at støtte disse uforudsigelige kunstneriske udløbere bringes ny tænkning, nye formater og nye produktioner til live.

INSTITUTE OF INTERCONNECTED REALITIES HJEMMESIDE

FØLG INSTITUTE OF INTERCONNECTED REALITIES PÅ FACEBOOK