A Play

21 — 26 nov. 2022

Af Institute of Interconnected Realities

Idé og realisering

Institute of Interconnected Realities

Koreografi

Marie-Louise Stentebjerg

Dramaturgi

Ida-Elisabeth Larsen

Praksisudvikling

Jonathan Bonnici

Performance

Jonathan Bonnici m.fl.

Kunstnerisk sparring

Shelley Etkin

Assistent

Sophie Rebekka Grodin

Producent

Gry Raaby

Administration

CYRK

Residens

Holstebro Dansekompagni

Co-produktion

DANSEHALLERNE & TOASTER på Husets Teater

Billetpriser

170 kr. / 100 kr. for unge u. 25 år. (+10 kr. i billetgebyr). Ved min. 6 unge u. 25 år kun 40 kr. pr. billet (ung gruppe)

Teatersal

Sort sal

Bestil billet

Vi befinder os i en svævende tilstand en halv meter over jordens overflade, uvidende om, hvor vi egentlig er? Og hvad der hensatte os til denne tilstand? Var det abstraktionen af vores identitet? Udviskningen af vores fælles fortællinger? Den nødvendige omskrivning af historien?
Denne svævende tilstand har ledt til en følelse af hjemløshed – At være på ydersiden af selv sin egen krop.

A PLAY undersøger, hvordan vi kan genetablere forbindelsen til underlaget, og om vi muligvis kan placere os selv på ny.

Vi følger en forståelse af sted, som noget yderst dynamisk og udtryksfuldt. Som noget, der har en iboende intention – omend denne intention er flertydig og kompleks. På mange måder står denne forståelse i kontrast til den måde et sted ofte portrætteres på; fx. på et kort, hvor det markeres som et statisk nålepunkt.

På scenen vil man kunne opleve en gruppe stærke performere, der arbejder med Husets Teater, som et specifikt sted. De undersøger, hvordan de kan være i kontakt med teatrets iboende intention og hvordan dette påvirker den koreografiske praksis. Vi kigger på om det er muligt, at etablere en relation til teatret som et form for hjem, hvor der er plads til både hvile og til inspiration.” – Institute of Interconnected Realities

A PLAY er skabt af Institute of Interconnected Realities (IIR), der er optagede af koreografiens muligheder og begrænsninger, og af hvad man egentlig kan på en scene.

A PLAY præsenteres  i samarbejde med Dansehallerne.

Støttet af

INSTITUTE OF INTERCONNECTED REALITIES

Som et led i samarbejdet TOASTER, er det målet at støtte kompagnier og kunstnere i udviklingen af deres praksis, og at præsentere deres værker for et bredere publikum. Institute of Interconnected Realities er et af vores nuværende huskompagnier.

Institute of Interconnected Realities (IIR) er en kunstnerisk platform for produktion, forskning og kuratering, som er formet ud fra et koncept om decentraliseret koreografi. Instituttet blev grundlagt i 2020 af koreograferne Ida-Elisabeth Larsen (DK) og Marie-Louise Stentebjerg (DK) og tekstforfatter og skuespiller Jonathan Bonnici (UK).

Kernen i IIR er trioens fælles forskning og de mange forskellige interdisciplinære kunstneriske produktioner, dette udmønter sig i. IIR tilbyder at fungere som et lydhørt organ, der understøtter de mangfoldige kunstneriske udtryk, der dukker op i forsknings- og produktionsprocessen, udtryk, som måske ellers ville være blevet sorteret fra. Ved at støtte disse uforudsigelige kunstneriske udløbere bringes ny tænkning, nye formater og nye produktioner til live.

Måske er du også interesseret i:

8.11 — 19.11.2022

Af LOGEN

KABARET MONSTRUM

22.04 — 20.05.2023

Af The Other Eye of The Tiger (TOETT)

Peer Gynt?

7.06 — 10.06.2023

Af Hestnes / Popović

So Far So Good